Zrównoważony rozwój

                                  

Ideę zrównoważonego rozwoju trafnie oddaje zdanie z Raportu Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju z 1987 r. ,,Nasza wspólna przyszłość": „zrównoważony rozwój to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. Zrównoważony rozwój to solidarność międzypokoleniowa polegająca na znajdowaniu takich rozwiązań gwarantujących dalszy wzrost, które pozwalają na aktywne włączenie w procesy rozwojowe wszystkich grup społecznych, dając im jednocześnie możliwość czerpania korzyści ze wzrostu gospodarczego.

„Zrównoważony rozwój jest takim rozwojem, w którym zaspokojone zostają potrzeby obecnych pokoleń bez uszczuplania możliwości zaspokojenia potrzeb, jakie będą miały przyszłe pokolenia. Rozwój nie jest zrównoważony, jeżeli potrzeby ludzi zaspokajane są kosztem przyrody i środowiska oraz harmonijnego i sprawiedliwego podziału dóbr”.

W Polsce zasadzie zrównoważonego rozwoju nadano rangę prawa podstawowego wynikającego z zapisów Konstytucji RP. Art. 5 ustawy zasadniczej mówi:
„Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”.

Cele zrównoważonego rozwoju:

     

https://www.gov.pl/web/polskapomoc/cele-zrownowazonego-rozwoju

Celem działań jest poszerzanie wiedzy, nabywanie umiejętności i wyrabianie nawyków w obszarze szeroko rozumianego środowiska naturalnego nie tylko przez dzieci, ale także przez pracowników przedszkola i rodziców. Dążymy do wyzwalania aktywności na rzecz środowiska oraz rozwijania wrażliwości na współczesne problemy dotyczące harmonii między aspektem społecznym, przyrodniczym, kulturowym i gospodarczym. Przez cały rok realizujemy treści i zadania kształtujące proekologiczną postawę u dzieci. W grupach obowiązują Kodeksy Małego Ekologa.

       

Kontakt

Przedszkole nr 84 „Promyk” w Warszawie

ul. Dworcowa 1
04-714 Warszawa

tel: 22 615 75 45
e-mail: p84@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.