Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych rozpocznie się 5 marca br. o godz. 13:00 i prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem:

rekrutacja-warszawa.pzo.edu.pl

Rodzice/prawni opiekunowie, aby wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, korzystają z zakładki „zarejestruj się” gdzie logują się wprowadzając:

  • numer PESEL kandydata, imię i nazwisko dziecka,

Rejestracja wniosków w systemie potrwa do 20 marca do godz. 20.00. Po tym terminie nie będzie możliwe wprowadzenie nowych wniosków.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów) będzie możliwe do 21 marca do godz. 16.00.Wniosek podpisany profilem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowodem) i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami, kryteriami oraz harmonogramem rekrutacji.

https://edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci5

harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2024_2025

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkolach podstawowych 2024_2025

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych_2024_2025

 

 

1. Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2024 2025 - plik do pobrania
2. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2024 2025 - plik do pobrania
3. Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2024 2025 - pliki do pobrania