Katalog wartości

 

„Dzieci dzisiaj – będą dorosłymi jutro. One będą określać Naszą przyszłość.

Cechy, jakie zaszczepiamy im dzisiaj i warunki życia jakie im stworzymy,

będą decydować o tym, jaki będzie świat w następnym stuleciu.”

 

prof. Adam Łopatka

 

Dzieci w przedszkolu wchodzą w swój pierwszy społeczny świat. Tutaj powinny się nauczyć przestrzegać zasad, aby w przyszłości umieć kochać, szanować, pomagać i nie krzywdzić innych. Dla dzieci ważne jest, aby te wymagania były jasne i jednoznaczne oraz dostosowane do wieku i etapu rozwoju dziecka.

Katalog Wartości Przedszkola Nr 84 „Promyk” powstał z myślą o potrzebach naszego przedszkola, aby usystematyzować pracę wychowawczą prowadzoną w placówce. Z wartości wynikają normy postępowania etycznego, które przyswojone we wczesnym dzieciństwie wywierają duży wpływ na decyzje człowieka w wieku późniejszym.

W naszym przedszkolu za najważniejsze wartości uznano:

 

1. zgodne współżycie w grupie rówieśniczej

2. kulturę bycia

3. koleżeństwo

4. bezpieczeństwo

5. zdrowie

6. patriotyzm
 

Wartości wiążą się z pewnymi zasadami, normami, których należy przestrzegać.

 

WARTOŚĆ: ZGODNE WSPÓŁŻYCIE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ

ZASADA: UMIEM FUNKCJONOWAĆ W GRUPIE

NORMY POSTĘPOWANIA

· Przestrzegam zawartych umów i reguł

· Bawię się tak, aby nie przeszkadzać innym

· Unikam krzyku i kłótliwości

· Umiem czekać na swoją kolej

· Umiem przyjąć porażkę z godnością (umiem przegrywać)

· Nie kłamię

· Akceptuję odmienność innych (np. niepełnosprawnych)

· Umiem szanować wspólną własność

· Zwracam się z problemem do nauczyciela

· Sumiennie i dokładnie wypełniam obowiązki dyżurnego

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

· Utworzenie Kodeksów Grupowych (zawarcie kontraktu z dziećmi, podpisanie kodeksu, przestrzeganie zawartych w kodeksie ustaleń)

· Ustalenie konsekwencji nieprzestrzegania Kodeksu

· Zabawy integracyjne w kole, gry, konkursy i zabawy ruchowe

· Wykorzystanie gier stolikowych

· Wykorzystanie zabaw integrujących

· Dbanie o salę, zabawki i sprzęt

· Pełnienie dyżurów w sali i w łazience

 

WARTOŚĆ: KULTURA BYCIA

 

ZASADA: JESTEM KULTURALNY

NORMY POSTĘPOWANIA

· Używam form grzecznościowych w określonych sytuacjach:

dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam

· Dbam o porządek wokół siebie (nie śmiecę, sprzątam po zabawie i pracy)

· Respektuję polecenia dorosłych

· Jestem miły dla innych, szanuję własność i wytwory kolegów

· Potrafię słuchać innych i nie przeszkadzać w trakcie rozmów (kultura słuchania).

· Rozwijam swoje potrzeby czytelnicze.

· Szanuje zieleń (nie depczę trawników, nie niszczę drzew i krzewów).

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

· Poznawanie wzorców właściwego zachowania: postawa nauczyciela, wzory literackie

· Utrwalanie zwrotów grzecznościowych podczas codziennych powitań i pożegnań nauczyciela z grupą

· Porządkowanie sali, odkładanie zabawek na swoje miejsce, niezaśmiecanie przedszkola oraz terenu wokół

· Cykl zajęć tematycznych według programu pracy nauczyciela

· Wdrażanie zasad savoir – vivre podczas zajęć dydaktycznych i wspólnych zabaw

· Wspólne wyjścia do biblioteki, codzienne spotkania z literatura dziecięcą

 

WARTOŚĆ: KOLEŻEŃSTWO

 

ZASADA: JESTEM KOLEŻEŃSKI

NORMY POSTĘPOWANIA

· Opiekuje się nowymi kolegami I koleżankami oraz

tymi, którzy tej pomocy potrzebują

· Nie wyrządzam krzywdy innym (nie biję…)

· Nie wyśmiewam się z kolegów

· Rozumiem, że inni maja takie same potrzeby jak ja: uczestnictwa w zabawach, korzystania z zabawek i przyborów (potrafię się dzielić)

· Właściwie zachowuje się podczas rozwiązywania zaistniałego konfliktu, używam form grzecznościowych, korzystam z pomocy nauczycielki

· Potrafię słuchać innych

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

· Sprawianie kolegom niespodzianek z różnych okazji np. list do chorego kolegi, laurka z okazji imienin czy urodzin

· Systematyczne prowadzenie zabaw integracyjnych z grupą

· Wzajemna pomoc w grupie oraz pomoc młodszym kolegom np. w szatni w trakcie ubierania na spacer

· Dostarczenie dzieciom wzorców właściwego zachowania – postacie z literatury dziecięcej

· Pogadanki, wystawki prac

 

WARTOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO

ZASADA: JESTEM BEZPIECZNY

NORMY POSTĘPOWANIA

· Jestem lubiany takim, jakim jestem

· Potrafię bez obaw mówić o swoich emocjach

· Przestrzegam zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim

· Dostrzegam sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i informuję o nich opiekunów

· Słucham dorosłych opiekunów, podchodzę, jak mnie przywołują

· Kieruję się zasadą ograniczonego zaufania w stosunku do osób mi nieznanych

· Nie oddalam się od grupy

· Mówię prawdę, nie obawiam się konsekwencji

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

· Wykorzystanie zabaw integrujących

· Indywidualne rozmowy z dziećmi, zapewnienie o dyskrecji

· Ustalenie reguł korzystania z zabawek i sprzętu znajdującego się na placu zabaw

· Wdrażanie zasad bezpiecznego poruszania się na przejściu dla pieszych oraz w pobliżu ruchliwej ulicy – wycieczki, spacery

· Poznanie własnego imienia, nazwiska, adresu oraz uwrażliwianie na to, żeby nie podawać tych informacji obcym osobom

· Wzmocnienia pozytywne, np. chwalenie dzieci na forum grupy za przyznanie się do winy

 

WARTOŚĆ: ZDROWIE

 

ZASADA: DBAM O SWOJE ZDROWIE

NORMY POSTĘPOWANIA

· Dbam o swoje zmysły i higienę układu nerwowego

· Korzystam z zabawek i sprzętu w sposób nie wywołujący hałasu

· Biorę udział w zabawach ruchowych, spacerach, wycieczkach

· Dbam o higienę osobista

· Zdrowo się odżywiam

· Ubieram się stosownie do pory roku i pogody

· Rozumiem jaki jest wpływ aktywności fizycznej dla zdrowia

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

· Mówimy umiarkowanym głosem, unikamy hałasu, wyciszamy negatywne emocje poprzez zabawy relaksacyjne

· Częste przebywanie na świeżym powietrzu

· Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne

· Mycie rąk przed posiłkiem i po powrocie ze spaceru i placu zabaw oraz mycie zębów po posiłku

· Promowanie zdrowych nawyków żywieniowych i częste spożywanie owoców i warzyw, np. na podwieczorek, do obiadu

· Zwracanie uwagi na dostosowanie stroju do aktualnej pogody, pory roku i uświadamianie konsekwencji nieodpowiedniego doboru stroju

 

WARTOŚĆ: PATRIOTYZM

 

ZASADA: JESTEM DOBRYM POLAKIEM

NORMY POSTĘPOWANIA

· Znam i szanuję symbole narodowe: godło, flaga, hymn

· Znam swoje miasto: herb, zabytki, ciekawe miejsca

· Poznaję kulturę i tradycje swojego regionu

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

· Umieszczenie w widocznym miejscu godła Polski

· Wywieszanie na budynku przedszkola flag z okazji świąt narodowych

· Uczestniczenie w życiu naszego miasta (wystawy, koncerty, zawody sportowe)

· Poznanie historii, tradycji i zabytków miasta oraz reg. strojów ludowych

· Zapoznanie dzieci z legendami związanymi z naszym miastem

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Przedszkole nr 84 „Promyk” w Warszawie

ul. Dworcowa 1
04-714 Warszawa

tel: 22 615 75 45
e-mail: p84@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.