banner1

ul. Dworcowa 1
04-714 Warszawa
Tel: 22 615 75 45
p84@edu.um.warszawa.pl

Wytyczne przeciwepidemiczne - aktualizacja z dnia 4 czerwca

Na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego zostały opublikowane zaktualizowane Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – druga edycja – link poniżej:

 

https://gis.gov.pl/bez-kategorii/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-4-czerwca-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-inst/

 

Z analizy wytycznych wynika, że zmiany dotyczą:

·         W grupie może przebywać do 16 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.

Było 12 + 2

  • Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 3 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna*.

Było 4 m2

  • Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, , przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich, optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
  • W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.

Rozszerzono zapis, dając możliwość wyjść poza placówkę i korzystania z placu zabaw poza terenem podmiotu (usunięto zapis dot. zakazu wyjąć poza teren podmiotu)

Usunięto zapis dotyczący zmianowości grup na przedszkolnym placu zabaw.

Kontakt

Przedszkole nr 84 „Promyk” w Warszawie

ul. Dworcowa 1
04-714 Warszawa

tel: 22 615 75 45
e-mail: p84@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.