zajaczki
biedroneczki
misie
krasnale
sloneczka
smyki
zuchy

Przedszkole nr 84 „Promyk”                           

ul. Dworcowa 1, 04-714 Warszawa                       

Przedszkole Publiczne 84
ul. Dworcowa 1, 04-714 Warszawa
tel./fax: 22 615 96 39

tel.: 22 615 75 45

Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym

na rok 2015/2016 dla gr. 2

 

Plan powstał, aby pogłębić świadomość rodziców o wielkim znaczeniu uczestnictwa w życiu przedszkola i współpracy z nauczycielami, bo celem jednych i drugich zawsze ma być dobre samopoczucie dzieci.

1. Spotkanie adaptacyjne – 31 sierpnia

- poznanie siebie nawzajem, sali i wyposażenia, wspólna zabawa

2. Zebranie organizacyjne - wrzesień

- ustalenie zasad współpracy

- zapoznanie z programem wychowawczo-dydaktycznym i programami autorskimi.

- wypełnienie oświadczeń rodziców

- wybranie „trójki klasowej”

- wysłuchanie oczekiwań i informacji od rodziców

3. Pasowanie na przedszkolaka – październik / listopad

4. Święto Pluszowego Misia - listopad

- zabawy i tańce wszystkich przedszkolaków z własnymi pluszakami

5. Warsztaty choinkowe - grudzień

- wspólne wykonanie ozdób świątecznych (dzieci i rodzice),  kolędowanie, życzenia świąteczne

6. Spotkanie z Mikołajem – grudzień

7. Dzień Babci i Dziadka - styczeń/luty

- część artystyczna, upominki, poczęstunek

8. Bal karnawałowy dla dzieci - styczeń/luty

- zabawa dla dzieci prowadzona przez animatorów

9. Zebranie z rodzicami podsumowujące pierwsze półrocze – luty

- zapoznanie z wynikami obserwacji dzieci i postępami, omówienie spraw bieżących.

10. Powitanie wiosny - marzec

- szukanie wiosny na terenie przedszkola i poza nim.

11. Kiermasz wielkanocny "Kolory na wielkanocnym stole" - marzec/kwiecień

- pomysły własne mile widziane.

12. Zajęcia otwarte z rodzicami - zabawy i ćwiczenia logopedyczne - kwiecień

13. Dzień Mamy i Taty – maj

14. Piknik rodzinny - czerwiec

- obchody Dnia Dziecka, zabawy i konkursy na terenie przedszkola.

15. Udział w akcjach (m.in. Cała Polska czyta dzieciom) - w ciągu roku

- chętni rodzice goszczą w naszej sali czytając dzieciom bajki.

16. Spotkania konsultacyjne z nauczycielem, logopedą, psychologiem wg potrzeb

- ustalenie pracy na rzecz dziecka

17. Spotkanie dzieci z przedstawicielami różnych zawodów - w ciągu roku

- prezentacja zawodu lub zainteresowań przez rodzica na forum grupy

18. Zamieszczanie ogłoszeń oraz prac dzieci na tablicy dla gr. 2.

Nauczycielka:

  1. Monika Rogowicz,
  2. Barbara Jankowska