zajaczki
biedroneczki
misie
krasnale
sloneczka
smyki
zuchy

Przedszkole nr 84 „Promyk”                           

ul. Dworcowa 1, 04-714 Warszawa                       

Przedszkole 84 "Promyk"
ul. Dworcowa 1, 04-714 Warszawa
tel./fax: 22 615 96 39

tel.: 22 615 75 45

Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym

 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM

       LOKALNYM W ROKU SZKOLNYM 2016/17

               GRUPA II „BIEDRONKI”

 • Zebrania:

           - informacyjne

             (wrzesień)

           - podsumowujące I półrocze roku szkolnego   

             (styczeń/luty)

 

 • Uroczystość „Pasowanie na Przedszkolaka” (październik/listopad);
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Konkurs plastyczny „Świąteczne nastroje”
 • Warsztaty bożonarodzeniowe (grudzień);
 • Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka (styczeń);
 • Współudział w organizacji wystawy wielkanocnej „Kolory na wielkanocnym stole” (kwiecień);
 • Zajęcia ruchowe z udziałem rodziców metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne (maj);
 • Współorganizowanie Pikniku Rodzinnego (maj);
 • Uroczystość  z okazji Dnia Mamy i Taty połączona z Zakończeniem Roku Szkolnego (maj/czerwiec);
 • Udział rodziców w akcji „ Cała Polska czyta dzieciom” (II połowa roku szkolnego);
 • Spotkania z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody;
 • Rozmowy indywidualne o postępach i trudnościach dzieci (cały rok);
 • Aktualizowanie tablicy informacyjnej dla rodziców (cały rok);
 • Pomoc rodziców w organizowaniu imprez i uroczystości przedszkolnych (cały rok);
 • Udział w konkursach i imprezach organizowanych przez Kluby Kultury, Przedszkola i Dzielnicę Wawer;
 • Udział w akcji „Sprzątanie świata”; „Góra grosza”;
 • Zbiórka nakrętek plastikowych z przeznaczeniem na cele charytatywne